Photo Library Terms of ServiceĐiều khoản sử dụng Thư viện ảnh

Tỉnh Ibaraki cho phép việc tải hình ảnh trong kho ảnh tại Thư viện ảnh với điều kiện người sử dụng tuân thủ theo điều khoản sử dụng này.

1.Mục đích sử dụng dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh tại Thư viện ảnh này có thể tải miễn phí chỉ khi sử dụng với mục đích quảng bá cho du lịch của Ibaraki. Tỉnh không cho phép việc sử dụng được cho là không phù hợp và xung đột với các khoản cấm sử dụng tại điều 4.

2.Quyền tác giả

Quyền tác giả của hình ảnh đăng tải thuộc về tỉnh hoặc tổ chức nơi cung cấp. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm quyền tác giả.
Chúng tôi không sở hữu các quyền lợi ví dụ như quyền liên quan đến hình ảnh cá nhân được bao gồm trong dữ liệu hình ảnh. Trong trường hợp cần trao đổi sự chấp thuận về các quyền lợi này thì người sử dụng phải tự thực hiện.
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp với bên thứ 3 về các quyền này, người sử dụng phải tự có trách nhiệm giải quyết tranh chấp. Tỉnh sẽ không chịu trách nhiệm.

3.Về việc sử dụng

Tại thời điểm người sử dụng tải dữ liệu hình ảnh thì sẽ được xem là đồng ý với điều khoản này.

4.Điều khoản nghiêm cấm

Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau dựa trên dữ liệu hình ảnh được lưu lại trong kho Thư viện ảnh. Trong trường hợp vi phạm 1 trong những điều khoản này, hoặc trong trường hợp việc sử dụng khác với mục đích vận hành của Photo Libarary, tỉnh sẽ dừng việc sử dụng đó và có thể yêu cầu thu hồi hoặc huỷ dữ liệu với người sử dụng.

  1. Sản xuất, bán các hình ảnh mang tính sản phẩm trong kho hình ảnh (ví dụ như bưu thiếp có ảnh, lịch, thu thập dữ liệu kỹ thuật số dùng để bán)
  2. Sử dụng cho mục đích cho thuê
  3. Hành vi gây hiểu nhầm, việc làm không chính đáng, hành vi gây thiệt hại đến danh dự của tỉnh hay chủ thể trong ảnh, hoặc hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục khi sử dụng dữ liệu hình ảnh trong Thư viện ảnh,
  4. Dán đường dẫn trực tiếp vào hình ảnh trong Thư viện ảnh
  5. Việc xử lý hình ảnh ngoài việc thay đổi kích thước ví dụ như tổng hợp, biến đổi hình ảnh, thay đổi màu sắc
  6. Sử dụng, đăng ký hình ảnh làm thương hiệu
  7. Sử dụng với mục đích thương mại

※Trong trường hợp muốn sử dụng với mục đích thương mại thì hãy liên hệ riêng tới địa chỉ dưới đây.
〒310-8555 978-6 Thị trấn Kasahara, thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Phòng du lịch quốc tế, ban chiến lược kinh doanh tỉnh Ibaraki
Eメール kokusaikanko@pref.ibaraki.lg.jp

5.Điều khoản miễn trách

Về những tổn thất, thiệt hại phát sinh do việc sử dụng dữ liệu hình ảnh được lưu lại trong Thư viện ảnh, tỉnh và các tổ chức cung cấp hình ảnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm.