Photo LibraryThư viện ảnh

Đây là trang Thư viện ảnh do tỉnh Ibaraki vận hành. Những hình ảnh tại Library có thể sử dụng không mất phí chỉ khi sử dụng cho mục đích quảng bá du lịch của Ibaraki.
Có rất nhiều hình ảnh du lịch hấp dẫn của Ibaraki, vì vậy các bạn hãy sử dụng thật hiệu quả nhé.
※Tuy nhiên, không được sử dụng với mục đích thương mại. Ngoài ra, để sử dụng thì cần điều kiện nhất định, vì vậy các bạn hãy xác nhận trước về quy định sử dụng.