Photo Libraryคลังภาพ

หน้าเพจนี้เป็นคลังภาพที่ดำเนินการโดยจังหวัดอิบารากิ สามารถใช้ภาพในคลังภาพนี้ได้ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอิบารากิเท่านั้น
มีภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอิบารากิมากมาย ดังนั้น สามารถนำภาพเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาได้
* อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้ มีเงื่อนไขบางประการสำหรับการใช้งานอื่นๆ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานล่วงหน้า