Privacy PolicyChính sách bảo mật

Bản quyền

Bản quyền thuộc về trang web này, nghiêm cấm hành vi tái bản, bắt chước, sao chép, mượn hay sử dụng và bán nội dung của trang khi chưa được cấp phép.

Về đường liên kết

1.Về nguyên tắc, các bạn có thể dán đường liên kết dẫn tới trang web này. Nhưng cũng có thể bị từ chối đăng nếu nguồn liên kết làm hỏng hình ảnh của chúng tôi, hay nguồn thông tin vi phạm triết lý của trang web này.
2.Trường hợp dán liên kết tới trang này, các bạn vui lòng dán liên kết trực tiếp tới trang đầu của website.

Nội dung miễn trách

1.Thông tin có được từ trang web này là thông tin tại thời điểm được cập nhật lần đầu. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đăng thông tin, tuy nhiên tính chính xác, tính toàn vẹn và tính tiện lợi của thông tin đó, chúng tôi không đảm bảo về mặt luật pháp.
2.Nội dung hay địa chỉ ghi trên trang web có thể bị thay đổi hay chỉnh sửa mà không báo trước.
3.Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ các vấn đề hay tổn thất trực tiếp/ gián tiếp nào liên quan tới sử dụng thông tin có được trên trang web này của người xem.

Chính sách bảo mật

Việc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân như tên riêng, địa chỉ mail, số điện thoại, chúng tôi thực hiện theo quy định về “thông tin cá nhân” dưới đây.

1. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi thu thập, sử dụng, và lưu giữ để sử dụng cho các yêu cầu hay thắc mắc của người dùng.

2. Lưu giữ thông tin cá nhân

Thông tin có thể nhận dạng cá nhân bởi nguồn thông tin mà chúng tôi thu thập từ các cá nhân, trừ trường hợp được chỉ định cụ thể cung cấp thông tin, còn không sẽ không được cung cấp, tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bản thân cá nhân đó.

3. Thu thập thông tin của người dùng

Trường hợp thu thập thông tin cá nhân thông qua trong web này, sẽ chỉ được nhận thông tin mà người dùng đã đăng trong mẫu đăng ký tự nguyên và trực tiếp, mục đích của việc thu thập thông tin này phải được nêu rõ ràng, và chỉ được thu thập trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đó.

4. Chính sách về cookie

Trang web này sử dụng cookie. Do sử dụng liên tục cookie trên trang web, nên khách hàng sẽ phải đồng ý với việc sử dụng cookie như sau.

Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản có chứa lượng nhỏ thông tin, được gửi đến trình duyệt Web khi bạn truy cập vào một trang Web. Cookie được lưu trên máy tính (hoặc thiết bị hỗ trợ internet khác như smartphone, máy tính bảng), để khi bạn muốn quay về trang web đã truy cập sau một khoảng thời gian nhất định thao tác hoặc thiết lập (đăng nhập, ngôn ngữ, thiết lập khác), hoặc di chuyển từ trang này sang trang khác, sẽ không cần phải nhập lại.
Thông thường, trong cookie sẽ chứa tên của website đã sinh ra cookie, thời gian tồn tại của cookie (tức là thời gian được lưu trong thiết bị), giá trị (thông thường là mã số riêng được sinh ra một cách ngẫu nhiên).
Cookie có hai loại là “vĩnh viễn” (loại lưu trong thiết bị ngay cả khi người dùng ngoại tuyến), và “session” (loại bị xóa khi đóng trình duyệt).

Trang web này sử dụng cookie như thế nào?

Cookie hiệu suất: Google Analytics biên soạn thông tin thống kê ẩn danh liên quan tới tương tác của người dùng với trang web.
Cookie quảng cáo nhắm mục tiêu: Facebook Pixel có thể cho hiển thị quảng cáo liên quan tới người dùng lên trên nền tảng của Facebook.
SNS/ Share Cookie: Facebook, Twitter, Kakao Talk và WeChat cho phép người dùng chọn thích, chia sẻ nội dung lên SNS, và dễ dàng truy cập vào tài khoản SNS hơn.
Cookie khác: YouTube sử dụng cookie, để phát lại các video đã được nhúng trên trang web của công ty. Google xác định vị trí địa lý của người dùng, sử dụng cookie trên dịch vụ bản đồ.

Quản lý cookie của người dùng

Người dùng trang web này có quyền rút lại sự đồng ý liên quan tới sử dụng cookie trên đây bất cứ lúc nào. Nếu tắt cookie trên trình duyệt, có trường hợp các bạn không thể sử dụng tất cả chức năng có sẵn trên trang web này. Dù tắt cookie, thì cookie đã có đang được lưu trong trình duyệt cũng không bị xóa. Để xóa chúng, các bạn hãy tham khảo trang trợ giúp và thiết lập cho trình duyệt của bạn.

Cookie của Google Analytics

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm về cookie của bên thứ ba dưới đây. Hãy vào liên kết với các trang web dưới đây.
Bảo mật và quyền riêng tư của Universal Analytics別タブで開きます
Chọn có hay không thêm tiện ích bổ sung Google Analytics別タブで開きます

Chi tiết cách sử dụng cookie của các dịch vụ Google như YouTub hay Google Map.
Loại cookie mà Google sử dụng別タブで開きます
Google sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào別タブで開きます

Thời gian hiệu lực

Quy định này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2022