5 สถานที่และโรงงานในอิบารากิที่ต้องแวะ ไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นกัน

อื่น ๆ

ประวัติศาสตร์

อาหาร

กิจกรรม

5 สถานที่และโรงงานในอิบารากิที่ต้องแวะ ไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นกัน

จังหวัดอิบารากิเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นหลายแห่ง เช่น JAXA, KAGAMI CRYSTAL และ KIUCHI BREWERY Inc. ที่ผลิต Hitachino Nest Beer เชิญไปเยี่ยมชมสถานที่และทัวร์โรงงานเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของศูนย์วิจัย และรู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกัน

อิบารากิ (Ibaraki) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานตัวแทนขององค์กรและบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น ตั้งแต่ JAXA (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ย่อมาจาก Japan Aerospace Exploration Agency) ไปจนถึง KAGAMI CRYSTAL บริษัทผลิตแก้วคริสตัลชื่อดังยอดนิยมในหมู่บุคคลสำคัญและนักการทูตทั่วโลก

ทัวร์เยี่ยมชมจะทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทและองค์กรต่างๆ และยังช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและโลกให้มากยิ่งขึ้นแน่นอน

บทความนี้ขอแนะนำ 5 บริษัทและสถานที่ในอิบารากิที่มีบริการทัวร์พร้อมไกด์และทัวร์ด้วยตัวเอง JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ, KAGAMI CRYSTAL ซึ่งผลิตแก้วคริสตัลคุณภาพสูง, KIUCHI BREWERY Inc. ซึ่งผลิต Hitachino Nest Beer เบียร์รสเลิศ, KUROSAWA SOY SAUCE โชยุซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสหลักของอาหารญี่ปุ่น และ Lapopo Namegata Farmers Village ซึ่งรู้จักกันว่าผลิตขนมจากมันเทศที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น

1. ทัวร์พร้อมไกด์ของ JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ (JAXA Tsukuba Space Center) ซึ่งสามารถชมห้องควบคุมการบินคิโบ (Kibo) ได้

Tsukuba Space Center เป็นสำนักงานทั่วไปที่จัดการทดสอบอุปกรณ์ล่าสุดของ JAXA (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอวกาศของญี่ปุ่น

มีบทบาทในการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมอวกาศโดยใช้ “คิโบ” โมดูลห้องทดลองของญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ที่พัฒนาและใช้งานดาวเทียม, ส่งเสริมกิจกรรมและการฝึกอบรมนักบินอวกาศ รวมทั้งพัฒนาจรวดและระบบขนส่ง เป็นต้น

ทัวร์พร้อมไกด์จะจัดขึ้นวันละ 2 ครั้ง (11:30 น., 15:00 น.) สำหรับรายบุคคล และวันละ 4 ครั้ง (10:00 น., 11:30 น., 13:30 น., 15:00 น.) สำหรับกลุ่ม ค่าเข้าร่วมทัวร์ 500 เยนสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ฟรีสำหรับนักเรียนต่ำกว่าชั้นมัธยมปลายหรืออายุไม่เกิน 18 ปี หากต้องการทัวร์ภาษาอังกฤษ กรุณาแจ้งขอเมื่อทำการจองทางออนไลน์

ทัวร์พร้อมไกด์ของ JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะใช้เวลาราว 70 นาที หลังจากชมวิดีโอแนะนำประวัติและกิจกรรมของศูนย์ฯ (ราว 10 นาที) แล้ว จะขึ้นรถบัสไปชมส่วนต่างๆ เช่น พื้นที่ฝึกนักบินอวกาศ ห้องควบคุมปฏิบัติการ Kibo และพื้นที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาอวกาศ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในดาวเทียมจำลองและการวิจัยทางการแพทย์ในอวกาศ

ส่วนที่สนุกที่สุดของทัวร์คือการได้เห็นการทำงานของผู้อำนวยการการบินและผู้ควบคุมการบินในห้องควบคุมปฏิบัติการ ซึ่งติดต่อกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ส่วนนี้ห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด

หลังจากทัวร์พร้อมไกด์แล้ว แวะไปชม Space Dome (ค่าเข้าชมฟรี) ซึ่งแนะนำกิจกรรมของ JAXA ผ่านการจัดแสดงที่น่าตื่นเต้น สามารถชมแบบจำลองดาวเทียมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ใช้ในอวกาศ รวมถึงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของ “คิโบ” โมดูลห้องทดลองของญี่ปุ่นจากด้านใน

ในมุมของฝากจัดจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอวกาศ นอกจากสินค้าอย่างเครื่องเขียน ของเล่น ตัวต่อ และเสื้อยืดแล้ว ยังมีอาหารอวกาศด้วย และอาหารอวกาศที่ต้องลองคือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเลย

ข้อมูล

JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ (JAXA Tsukuba Space Center)

JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ (JAXA Tsukuba Space Center)

JAXA ย่อมาจาก Japan Aerospace Exploration Agency (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น) ก่อตั้งในปี 2003 ที่ทำการวิจัย พัฒนา และปล่อยดาวเทียม JAXA ยังรับผิดชอบภารกิจสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นรวมถึงการสำรวจดาวเคราะห์น้อยด้วย
Tsukuba Space Center ของ JAXA ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยและสำรวจอวกาศในญี่ปุ่น มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดาวเทียมและจรวด ตลอดจนติดตามและควบคุมดาวเทียมที่ปฏิบัติงาน ฝึกนักบินอวกาศและการสื่อสารกับสถานีอวกาศนานาชาติ
ผู้ที่มาเยี่ยมชม JAXA สามารถชมโมเดลขนาดจริงของ H-Ⅱ Launch Vehicle (แบบจำลองการบินจริง) และดาวเทียม โดยมีบริการไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ (ต้องจองล่วงหน้า) ในพิพิธภัณฑ์ยังมีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับอวกาศให้เลือกซื้อด้วย

ดูบทความเพิ่ม

2. เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องแก้วคริสตัลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นที่ KAGAMI CRYSTAL

KAGAMI CRYSTAL (คากามิคลิสตัล) เป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านของญี่ปุ่น คือเอโดะคิริโกะและแก้วคริสตัลสุดวิจิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1934 โดยคากามิ โคโซ (ปี 1896 – 1985) ช่างฝีมือด้านงานแก้วชั้นเลิศ เป็นบริษัทแรกที่นำเทคนิคการตัดและการเจียระไน (เทคนิคกราเวียร์) แก้วคริสตัลมาใช้ในญี่ปุ่น

แก้วคริสตัลคุณภาพสูงของ KAGAMI CRYSTAL มีการใช้อย่างแพร่หลายในสถานทูตญี่ปุ่นทั่วโลกอย่างในงานเลี้ยงต้อนรับแขกของรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ นอกเหนือจากการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์แก้วเจียระไนสำหรับสำนักพระราชวัง เรือนรับรองแขกของประเทศ และสำนักนายกรัฐมนตรี ยังผลิตขวดแก้วคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ซันโทรี่ (Suntory) และชิเซโด้ (Shiseido)

สำนักงานใหญ่ของ KAGAMI CRYSTAL เดิมตั้งอยู่ในคามาตะ (Kamata) กรุงโตเกียว แต่ย้ายมาที่เมืองริวกาซาคิ (Ryugasaki) จังหวัดอิบารากิในปี 1990 การผลิตและเจียระไนแก้วนั้นต้องตัดด้วยอุณหภูมิที่สูงมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ แต่ที่ร้านแกลเลอรีถัดจากโรงงาน มีสินค้าครบครันให้เลือกซื้อมากมาย รวมทั้งสินค้าออริจินัลที่มีเพียงหนึ่งเดียว ท่านที่ต้องการชมภายในโรงงานสามารถกดคลิปวิดีโอนี้ชมไดั( https://www.youtube.com/watch?v=naByr6HEpOw )

ที่มุมหนึ่งของร้านจัดแสดงกระบวนการผลิตและเจียระไนแก้วคริสตัล ซึ่งจะได้รู้ถึงความลับของแก้วคริสตัลหนา 2 – 3 ชั้นที่ใช้ออกแบบเอโดะคิริโกะที่สลับซับซ้อน และความลับซึ่งทำให้แก้วคริสตัลต่างจากแก้วทั่วไป

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ติดกับร้านจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลของคุณคากามิ โคโซ รวมถึงถ้วยรางวัลจำลองซึ่งเป็นแก้วคริสตัลที่สลักตราประจำตระกูลของสมเด็จพระจักรพรรดิ อย่าพลาดชมผลงานศิลปะจากแก้วที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ฟรีโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

 

3. สัมผัสประเพณีการผลิตสาเกและเบียร์ที่ KIUCHI BREWERY Inc.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachino Nest Beer เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบคราฟต์เบียร์ ซึ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องตะลึงกับความหลากหลายของรสชาติ Hitachino Nest Beer ยังรู้จักกันในนามเบียร์ตรานกฮูกที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น และมีวางจำหน่ายในต่างประเทศด้วย ปัจจุบัน คราฟต์เบียร์ญี่ปุ่นของโรงเบียร์คิอุจิ (KIUCHI BREWERY Inc.) มีวางจำหน่ายอยู่ในราว 40 ประเทศทั่วโลก

Hitachino Nest Beer ผลิตโดย KIUCHI BREWERY Inc. โรงผลิตสาเกเก่าแก่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนากะ (Naka) จังหวัดอิบารากิ โรงเบียร์คิอุจิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1823 และมีชื่อเสียงในด้านการผลิตสาเกชั้นเลิศ เมืองนากะตั้งอยู่บนที่ราบซึ่งมีแหล่งน้ำมากมายที่จำเป็นสำหรับการผลิตสาเก

โรงเบียร์แห่งนี้เริ่มผลิตคราฟต์เบียร์เมื่อปี 1996 หลังจากที่จังหวัดอิบารากิกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวบาร์เลย์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วงต้นสมัยโชวะ Hitachino Nest Beer มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งใช้ข้าวบาร์เลย์และผลไม้ที่ปลูกโดยเกษตรกรท้องถิ่น นอกจากเบียร์ ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2022 เป็นต้นมา KIUCHI BREWERY Inc. ก็ยังผลิตเหล้าบ๊วย วิสกี้บ่ม และจินด้วย

ที่สำนักงานใหญ่ของ KIUCHI BREWERY Inc. จะได้เรียนรู้ประวัติของโรงกลั่นสาเกที่น่าทึ่งแห่งนี้ ในขณะทัวร์เยี่ยมชมโรงเบียร์ ยังสามารถทดลองชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆ (มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ห้องทดลองชิมภายในร้าน

มีสตูดิโอเล็กๆ ในบริเวณ ให้ผู้ที่ต้องการได้ทำกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การหมักเบียร์แบบออริจินัล (*เฉพาะการจองล่วงหน้าเท่านั้น) หลังจากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดส่วนประกอบและรสชาติของเบียร์แล้ว จะมีการชั่งน้ำหนักส่วนผสม บดข้าวมอลต์ ต้มมอลต์ (ในน้ำ) เพื่อให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลแล้วแยกกากออก จะได้น้ำเวอร์ท ส่วนกระบวนการหมักจะดำเนินการโดยโรงเบียร์คิอุจิ ก็จะได้เบียร์ที่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างฉลากออริจินัลของตัวเองได้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ที่หน้าเพจนี้ (ภาษาญี่ปุ่น)(https://hitachino.cc/visit/tezukuri.html)

นอกจากร้านของโรงเบียร์จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ให้เลือกมากมาย ยังมีบริการเบียร์สดของ Nest Beer 3 ชนิด (ราคารวมภาษี 900 เยน) และสาเก 3 ชนิด (ราคารวมภาษี 900 เยน) รวมทั้งยังสามารถทดลองชิมเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ (ราคาจะต่างกันตามแต่ละชนิด) หนึ่งในเสน่ห์ของที่นี่ก็คือพื้นที่ทดลองชิมที่สามารถเลือกซื้ออันที่ชื่นชอบกลับไปได้ทันที มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่เครื่องดื่มยอดนิยมอย่าง Hitachino Nest White Ale และ Nipponia ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่าง Hinomaru Gin Craft

ข้างๆ ร้านแห่งนี้มีร้านโซบะที่นำโกดังเก่ามาปรับปรุงใหม่ ลองลิ้มรสโซบะหอมกรุ่นแสนอร่อยคู่กับคราฟต์เบียร์ดู นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างโซบะกับคราฟต์เบียร์ด้วยนะ รายละเอียดของเรื่องราวต้องไปลองฟังจากพนักงานกัน

นอกจากนี้ ในเมืองอิชิโอกะ (Ishioka) ยังมีโรงกลั่นยาซาโตะ (Yasato Distillery) สามารถทัวร์ชมโรงงานในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าบริการ 1,000 เยน สามารถทดลองชิมวิสกี้แบบไม่ผสมได้ด้วยนะ

* ทัวร์และกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น ดังนั้นขอแนะนำให้เข้าร่วมกับเพื่อนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้

ข้อมูล

Kiuchi Brewery

Kiuchi Brewery

Famous worldwide, Kiuchi Brewery produces a wide range of sake, from refined daiginjo sake with its fruity aroma to rich junmaishu (pure-rice sake). The brewery’s restaurant, Kura + Soba Nakaya, serves handmade soba noodles that pair deliciously with sake. Additionally, Kiuchi Brewery produces umeshu (plum wine) and 15 varieties of beer! Visitors can also try making their own beer! See the link below for more information.

ดูบทความเพิ่ม

4. KUROSAWA SOY SAUCE โชยุระดับพรีเมี่ยมหมักในถังไม้อายุ 150 ปี

ร้านคุโรซาวะโชยุ (KUROSAWA SOY SAUCE) เป็นบริษัทผู้ผลิตโชยุชั้นนำในอิบารากิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1905 (ปีเมจิที่ 38) โชยุ (ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น) และมิโซะ (เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น) ที่ทางร้านผลิตนั้นได้รับความนิยมมายาวนานในฐานะรสชาติของครอบครัว ซึ่งมีลูกค้าประจำมากมาย

จุดเด่นของที่นี่คือการหมักโชยุในถังไม้อายุเกือบ 150 ปี นอกจากยีสต์ที่กระตุ้นการหมักแล้ว ผนังของถังไม้ยังมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ จึงช่วยส่งต่อรสชาติความอร่อยดั้งเดิมสืบต่อมา

การเยี่ยมชมโรงงานคือโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตโชยุ ซึ่งนำถั่วเหลืองที่เก็บไว้ราว 1 ปีมาคลุกเกลือ นึ่งแล้ว หมักในถังไม้ ได้เป็นโมโรมิ นำโมโรมิมาคั้นแยก แล้วให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ ก็จะได้โชยุ

ทัวร์ชมโรงงานฟรี แต่ต้องจองล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีไกด์ เราสามารถเดินชมรอบ ๆ พื้นที่จัดแสดงได้เอง โดยอ่านคำอธิบายของแต่ละขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย

หลังทัวร์ชมโรงงานแล้ว สามารถทดลองชิมโชยุและอามาซาเกะ (เหล้าหวาน) หลากหลายชนิดได้ในคาเฟ่ที่อยู่ติดกัน อามาซาเกะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพไม่มีแอลกอฮอล์ทำจากการหมักข้าว มีจุดเด่นของอามาซาเกะที่ร้าน KUROSAWA SOY SAUCE คือมีกลิ่นหอมนุ่มละมุนลิ้น ขอแนะนำให้ลองชิมไอศกรีมโชยุราดถั่วแดงอาซุกิแลอามาซาเกะที่คาเฟ่แห่งนี้ รับรองว่าจะประทับใจกับรสชาติของไอศกรีมที่เปลี่ยนไปด้วยอามาซาเกะอย่างแน่นอน

ร้าน KUROSAWA SOY SAUCE ผลิตโชยุหลากหลายประเภท ตั้งแต่โชยุปรุงอาหารรสเข้มข้นไปจนถึงโชยุรสกลมกล่อมที่เข้ากับซาซิมิและซูชิได้ดี รวมทั้งยังมีทาเระ (น้ำซอส) และทสึยุ (น้ำซุปเข้มข้น) เครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้สำหรับอาหารญี่ปุ่น

หากต้องการซื้อของฝาก ขอแนะนำชุดขนาดทดลองที่มีโชยุขวดเล็ก 3 ขวด ซึ่งอาจพบโชยุที่ชื่นชอบมากๆ ก็ได้

ยังมีโรงงานและร้านจำหน่ายใกล้กับฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) ด้วย ลองมาเยี่ยมชมโรงงานของ KUROSAWA SOY SAUCE พร้อมเที่ยวชมดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกโคเชียในสวนกัน

5. เยี่ยมชมโรงงานมันเทศและชิมขนมหวานแสนอร่อยเปรียบเทียบกันที่ Lapopo Namegata Farmers Village

จังหวัดอิบารากิได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งผลิตโฮชิอิโมะ (มันเทศตากแห้ง) รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งทำโดยการนึ่งมันเทศ หั่นแล้วตากแห้ง Lapopo Namegata Farmers Village ตั้งอยู่ในเมืองนาเมกาตะ (Namegata) ทางตะวันออกของจังหวัดอิบารากิ เป็นสถานที่ซึ่งสามารถเรียนรู้และทดลองชิมขนมจากมันเทศได้จริงๆ

Lapopo Namegata Farmers Village เป็นสวนสนุกเชิงเกษตรที่นำอาคารเรียนเก่ามาปรับปรุงใหม่ เปิดเมื่อปี 2015 ปัจจุบัน นอกจากโรงงานขนมมันเทศและพิพิธภัณฑ์มันเทศแล้ว ยังมีร้านอาหาร ร้านค้า และคาเฟ่ที่สามารถเพลิดเพลินกับขนมที่ทำเสร็จใหม่ได้ แต่ที่นี่จะเปิดเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ

เมื่อมาที่นี่ ลองแวะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โรงงานมันเผา (Yakiimo Factory Museum) ก่อน เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมันเทศในญี่ปุ่น และบทบาทสำคัญซึ่งช่วยเสริมคุณค่าทางอาหารแก่ชาวญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นขาดแคลนอาหาร ยากิเอมอน ตัวการ์ตูนมาสค็อตมันเทศสุดน่ารักแสนรอบรู้จะรับหน้าที่ไกด์แนะนำเรื่องราวต่างๆ ให้ การจัดแสดงมีสีสันและเข้าใจง่าย บางส่วนมีคำอธิบายภาษาอังกฤษด้วย (ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 900 เยน เด็ก 4 ขวบขึ้นไป 700 เยน เด็กต่ำกว่า 3 ขวบฟรี * การเข้าชมรอบสุดท้าย 15:30 น.)

บางส่วนของนิทรรศการ ห้ามถ่ายภาพ ส่วนภาพนี้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

ที่ชั้น 1 มีมุมที่สามารถชมการทำงานของโรงงานขนมมันเทศ ที่นี่จะมองเห็นพนักงานกำลังแปรรูปมันเทศเป็นไส้ขนม เตาอบขนาดใหญ่สำหรับเผามันเทศก็เป็นหนึ่งในไฮไลต์เช่นกัน การเผาจะช่วยดึงเอาความหวานตามธรรมชาติของมันเทศออกมา ทำให้ได้ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบสำหรับของหวานต่างๆ อย่าง พายและคุกกี้ (* มีบางวันที่โรงงานไม่ได้เปิดทำการ)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การทำขนมอย่างเครมบรูเล่มันเทศ (Potato Creme Brulee) กับผู้สอน สามารถลิ้มรสขนมที่ทำเองได้ทันที กิจกรรมภาคปฏิบัตินี้เป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กๆ (กิจกรรมจัดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยต้องจองล่วงหน้าทางออนไลน์ (ภาษาญี่ปุ่น) ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: ผู้ใหญ่ 1,800 เยน เด็ก 1,600 เยน * รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว)( https://namegata-fv.rsvsys.jp/reservations/calendar )

หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโรงงานแล้ว ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร Il Ristorante Farm to the Table บนชั้น 2 กัน ลองลิ้มรสพิซซ่าและพาสต้าสดใหม่ที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้ดู

ที่ซากุระคาเฟ่ (SAKURA CAFE) บนชั้น 1 ก็สามารถเพลิดเพลินกับขนมหวานที่ทำจากวัตถุดิบตามฤดูกาล มีพายแอปเปิ้ลมันเทศเป็นขนมขึ้นชื่อในฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ อย่าพลาดเจลาโต้รสมันเทศกันนะ กลิ่นหอมหวานเข้มข้นจะทำให้อดเอื้อมมือไปหยิบไม่ได้แน่นอน วันที่หนาวมาทำให้ร่างกายอุ่นด้วยลาเต้มันเทศหอมกรุ่นกัน

หลังจากเยี่ยมชมโรงงานแล้ว แวะไปหาซื้อของฝากที่ร้านจำหน่ายของฝากกัน มีสินค้าที่น่าสนใจมากมาย เช่น มันเผาแบบใส่เท่าไรก็ได้ (650 เยน) โฮชิอิโมะ (มันเทศตากแห้ง) ขนมหวาน และพาย

แน่นอน ยังสามารถซื้อมันเทศสดๆ (ถุงละ 500 เยน) ที่ปลูกใน Namegata Farmers Village มาปรุงอาหารที่บ้านได้

ข้อมูล

Lapoppo Namegata Farmers Village(らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ)

Lapoppo Namegata Farmers Village(らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ)

●เปิดประสบการณ์กับสวนสนุกเชิงเกษตรที่เมืองนาเมกาตะ จังหวัดอิบารากิ
สวนสนุกเชิงเกษตรที่นำอาคารเรียนเก่ามาปรับปรุงใหม่ โดยมีแนวคิด “Farm to the Table” วัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากแปลงผักสู่โต๊ะอาหาร เป็นสถานที่ซึ่งสามารถลิ้มลองอาหาร สนุกสนานและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มที่โรงงานมันเทศ ร้านค้าฟาร์ม และร้านอาหารของอุทยาน ตลอดจนการสัมผัสประสบการณ์การทำฟาร์ม
●พักใจกับ Farm Gramping
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในฟาร์มอันหรูหรา รับประทานผักที่เก็บสดๆ มีที่พักให้เลือก 2 รูปแบบ คือ แบบตั้งแคมป์ที่จะได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจจากการชมท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ และแบบบ้านพักพร้อมเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบายสไตล์เทเล เหมาะกับการหลีกหนีชีวิตที่วุ่นวายมาพักผ่อนกับคนที่คุณรัก ครอบครัว และเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีออนเซ็นใกล้เคียงบนชายฝั่งของทะเลสาบคิตาอุระ (Lake Kitaura) ให้คุณได้อาบน้ำพุร้อนพร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ

ดูบทความเพิ่ม

เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตในจังหวัดอิบารากิกัน

สถานที่ที่แนะนำส่วนใหญ่ในบทความนี้สามารถเดินทางจากโตเกียวโดยรถบัส รถไฟ หรือรถยนต์ได้ง่ายๆ ท่านที่สนใจจะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอย่าง JAXA หรือบริษัทผู้ผลิตชื่อดังของญี่ปุ่น ต้องลองไปเที่ยวอิบารากิแบบทริปไปเช้าเย็นกลับจากโตเกียวดูกัน รับรองว่า จะได้เรียนรู้ถึงความใส่ใจด้านคุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูงที่บริษัทผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจอย่างแน่อน