Bảo tàng bánh kẹo

Trung tâm Ibaraki

Bảo tàng/ Vườn thú/ Thuỷ cung

Bảo tàng nhỏ này là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu về lịch sử của bánh kẹo và đồ ăn nhẹ từ khắp nơi trên thế giới.

Thông tin

Địa chỉ
2139-5 Migawacho, Mito
Cách đi
Di chuyển bằng ô tô: 15 phút từ Mito IC trên Joban Expressway
Thời gian hoạt động
THỜI GIAN
9:00 - 16:30
URL
https://www.kamejirushi.co.jp/factory.html
Trao đổi thông tin
TEL:029-305-0310

Bản đồ

Xem thêm địa điểm thăm quan

No translations for '805'