NewsThông báo

2022.10.12Liên quan đến dịch vụ hỗ trợ bị thương hay bị bệnh v/v… trong thời gian du lịch ở Nhật.

Để tất cả khách du lịch nước ngoài có thể trải qua thời tuyệt vời khi tới thăm quan tỉnh Ibaraki, chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể theo những mục được viết dưới đây liên quan đến dịch vụ hỗ trợ bị thương, đau ốm, v/v… Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp du khách.

 

*Dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại của bộ ý tế, lao động và phúc lợi liên quan đến bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona.

Số điện thoại : 0120-565-653 ( cuộc gọi miễn phí )

Ngôn ngữ trao đổi và thời gian

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ba Nha từ 9:00 – 21:00

Tiếng Thái từ 9:00 – 18:00

Tiếng Việt từ 10:00 – 19:00

 

*Ngoài những điều được ghi ở trên hướng dẫn khi có tình trạng khẩn cấp ( tai nạn, đau ốm v/v… ) ra, còn có dịch vụ hỗ trợ liên quan đến các hướng dẫn các thông tin du lịch, hướng dẫn khi sảy ra thiên tai

“Japan Visitor Hotline“

Số điện thoại : 050-3816-2787

Ngôn ngữ trao đổi và thời gian

Tiếng Anh , tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật

Có thể gọi điện 24h/24h trong 365 ngày