NewsThông báo

2022.03.31Các trang web đã được mở lại!

Cảm ơn các bạn đã thường xuyên sử dụng Ibaraki Guide. Chúng tôi đã làm mới lại trang web du lịch chính thức của tỉnh Ibaraki【Ibaraki Guide】.
Chúng tôi đã thay đổi thiết kế và sắp xếp lại nội dung nhằm mang đến cho người xem một trang web dễ hiểu và dễ sử dụng hơn nữa.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để gửi những thông tin mới nhất về Ibaraki đến các bạn vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.