ซากปราสาทโอดะ (Oda Castle Ruins)

อิบารากิใต้

ปราสาทและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

ปราสาทโอดะเป็นที่พักของตระกูลโอดะที่เรืองอำนาจในพื้นที่แห่งนี้ช่วงศตวรรษที่ 12 - 17
ในยุคนันโบคุโจหรือยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ (ปี1336 - 1392) ราชสำนักจักรพรรดิมีการแบ่งขั้วเป็น 2 ฝ่าย คือ ราชสำนักฝ่ายเหนือซึ่งตั้งอยู่พื้นที่จังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน และราชสำนักฝ่ายใต้ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่จังหวัดนารา ปราสาทโอดะถือเป็นฐานที่มั่นของราชสำนักฝ่ายเหนือ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
ในศตวรรษที่ 20 เส้นทางรถไฟทสึคุบะได้ตัดผ่านกลางปราสาท
หลังเส้นทางรถไฟทสึคุบะปิดให้บริการในปี 1987 เส้นทางเกือบทั้งหมดได้รับการพัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยาน Ring Ring Road ส่วนเส้นทางที่ตัดผ่านปราสาทโอดะก็เปลี่ยนไปใช้เส้นทางเบี่ยงรอบนอกซากปราสาท แต่ส่วนหนึ่งของเส้นทางเดิมที่ตัดผ่านยังคงอยู่ มีการจัดแสดงภาพตัดขวางของป้อมปราการดินด้วย
ในบริเวณซากปราสาทยังมีซากป้อมปราการดิน ซากคูน้ำ และอื่นๆ หลงเหลืออยู่ และได้รับอนุรักษ์เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ที่ศูนย์ข้อมูลยังสามารถชมนิทรรศการภาพม้วนโบราณและโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ฟรีด้วย

ข้อมูล

ที่อยู่
2377 Oda, Tsukuba, Ibaraki
การเดินทาง
โดยระบบขนส่งสาธารณะ:
จากสถานี Tsukuba นั่งรถบัส Tsuku-Bus Oda Shuttle ราว 60 นาที ลงที่สถานี Oda Chubu แล้วเดินต่อราว 5 นาที
จากสถานี Tsuchiura นั่งรถบัสราว 30 นาที ลงที่ป้าย Oda แล้วเดินต่อราว 10 นาที
โดยรถยนต์:
ราว 15 นาที จากทางออก Tsuchiura-Kita IC ทางด่วน Joban
เวลาทำการ
9:00 - 16:30 น. (ศูนย์ข้อมูล)
วันหยุด: ทุกวันจันทร์, วันถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดปีใหม่
เว็บไซต์
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/bunka/rekishi/1001640.html
ติดต่อสอบถาม
029-867-4070
ที่จอดรถ
ใช้ลานจอดรถในบริเวณใกล้เคียง

แผนที่

ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม

No translations for '805'