Ibaraki Highlightsไฮไลต์

แอปเปิล

แอปเปิล

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับฤดูแอปเปิล นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับการเก็บแอปเปิล โดยตัวเนื้อของแอปเปิลนั้นแน่นไปด้วยน้ำและมีกลิ่นหอม อีกทั้งยังเชื่อกันว่าอุณหภูมิประมาณ 6 - 14 องศา เหมาะแก่การปลูกแอปเปิล จังหวัดอิบารากิมีอุณหภูมิร้อนและหนาวค่อนข้างห่างกันมาก จึงจัดให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกแอปเปิล อีกทั้งทางตำบล Daigo (ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด) ก็มีสภาพอากาศที่ดี จึงทำให้ปลูกแอปเปิลสายพันธุ์ Okukuji ได้อร่อยเป็นอย่างมาก ในการเก็บแอปเปิลนั้นนิยมรอให้ผลสุกก่อนแล้วจึงค่อยเก็บ เชิญมาเพลิดเพลินกับการเก็บแอปเปิลที่จังหวัดอิบารากิ

อาหาร

ธรรมชาติ

กิจกรรม