Travel Plansแผนการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยาน: สถานีอุเอโนะ (ออกเดินทางจากสถานีโตเกียว)  โปรแกรมตัวอย่างไปกลับโตเกียว – คาซามะ

ปั่นจักรยาน: สถานีอุเอโนะ (ออกเดินทางจากสถานีโตเกียว) โปรแกรมตัวอย่างไปกลับโตเกียว – คาซามะ

ขณะที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เชิญแวะปั่นจักรยานในจังหวัดอิบารากิ โดยใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวมาคาซามะประมาณ 90 นาที เริ่มปั่นจักรยานโดยเช่าจักรยานตรงจุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวหน้าสถานี จากนั้นแวะสักการะศาลเจ้าคาซามะอินาริ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าอินาริที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น ภายใน 1 ปีมีผู้มาสักการะประมาณ 3,500,000 คน อีกทั้งสามารถเดินเล่นไปทานอาหารไป ณ ถนนหน้าศาลเจ้า ที่นี่มีข้าวปั้นอินาริ (เมนูข้าวปั้นอันมีชื่อเสียงของคาซามะ) และ ขนมมันจู เชิญเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นตามถนนร้านค้าที่คงความเป็นญี่ปุ่น
ปั่นจักรยานไปต่อที่ Crafthills Kasama เพื่อผ่อนคลายไปกับการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ ต่อด้วยการซื้อเครื่องปั้นดินเผาคาซามะยากิ ณ Ceramic Art Kilala-kan ท่านอาจจะพบกับภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เหมาะกับท่าน

ประวัติศาสตร์ / งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

1 วัน