ซากโบราณสถานฮิราซาวะคังกะ (Hirasawa Kanga Ruins)

อิบารากิใต้

ปราสาทและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

ว่ากันว่า ซากโบราณสถานฮิราซาวะคังกะเดิมเป็นสถานที่ราชการซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพันปีก่อนในราวสมัยนารา (ปี 710 - 794) และสมัยเฮอัน (ปี 794 - 1185) ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ฮิราซาวะเป็นชื่อของพื้นที่ซึ่งซากโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ ส่วน คังกะ หมายถึง สถานที่ราชการ ว่ากันว่าข้าวซึ่งใช้เป็นภาษีนั้นถูกเก็บไว้ที่ซากปรักหักพังฮิราซาวะคังกะแห่งนี้
จากการสำรวจและการค้นพบได้รับการยืนยันว่า ที่นี่มีซากอาคารในสมัยนาราและสมัยเฮอันราว 60 แห่ง ตลอดจนซากของรั้วและคูน้ำใหญ่ ปัจจุบันมีการบูรณะอาคาร 3 หลังซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณได้
ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางปั่นจักรยานแห่งชาติ Ring Ring Road จึงเป็นจุดแวะพักแนะนำระหว่างปั่นจักรยาน

ข้อมูล

ที่อยู่
353 Hirasawa, Tsukuba, Ibaraki
การเดินทาง
โดยระบบขนส่งสาธารณะ:
จากสถานี Tsukuba นั่งรถบัส Tsuku-Bus Oda Shuttle ราว 45 นาที ลงที่ป้าย Oike・Hirasawa Kanga Iriguchi แล้วเดินต่อราว 5 นาที
จากสถานี Tsuchiura นั่งรถบัสราว 30 นาทีลงที่ป้าย Hirasawa Kanga Iriguchi แล้วเดินต่อราว 5 นาที
โดยรถยนต์:
ราว 20 นาที จากทางออก Tsuchiura-Kita IC ทางด่วน Joban
เวลาทำการ
9:00 - 16:30 น. (ศูนย์ข้อมูล)
วันหยุด: ทุกวันจันทร์, วันถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดปีใหม่
เว็บไซต์
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/bunka/rekishi/1001640.html
ติดต่อสอบถาม
029-867-4757
ที่จอดรถ
รถยนต์ธรรมดา: 20 คัน
รถไมโครบัส: จอดได้
รถบัสขนาดใหญ่: จอดได้

แผนที่

ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม

No translations for '805'