KARAKASA MANTO

อิบารากิใต้

เทศกาล/งานอีเวนต์

Karakasa Manto เป็นงานดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นตั้งแต่กลางสมัยเอโดะ เพื่อขอพรให้มีปริมาณน้ำฝนอุดมสมบูรณ์ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดี ปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี
เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟที่รู้จักในชื่อ "karakasa" คือการจุดดอกไม้ไฟที่ร่มขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร และความสูง 6 เมตร ดอกไม้ไฟจะตกลงมาลักษณะคล้ายสายฝน

ข้อมูล

ที่อยู่
Ohata Washi Shrine, Tsuchiura City
การเดินทาง
【โดยรถยนต์】 ออกจาก Tsuchiura-kita IC ทางด่วน Joban ไปประมาณ 15 นาที
เว็บไซต์
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001136.html
ติดต่อสอบถาม
สมาคมการท่องเที่ยวเมือง Tsuchiura
TEL: 029-826-1111

แผนที่

ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม

No translations for '805'