Visitเที่ยวชม

อิบารากิกลาง

สวนไคราคุเอน

สวนไคราคุเอน

สวนไคราคุเอนเป็น "1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น" ซึ่งอีก 2 แห่งคือสวนเคนโระคุเอนที่จังหวัดคานาซาวะ และสวนโคราคุเอนที่จังหวัดโอคายามะ สวนแห่งนี้เปิดให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจเมื่อปี 1842 โดยนาริอาคิ โทคุกาวะ ไดเมียวที่ 9 ในตระกูลมิโตะ
สวนไคราคุเอนได้ปลูกต้นบ๊วย 100 สายพันธุ์ราว 3,000 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม สามารถชม “เทศกาลดอกบ๊วย” แล้วต่อด้วยดอกซากุระและดอกสึสึจิหรือดอกอาซาเลียในฤดูใบไม้ผลิ ดอกฮางิ (ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง) ในฤดูใบไม้ร่วง ส่วนต้นฤดูหนาวก็ได้ชมดอกนิคิซาคิซากุระ (ซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู) ทำให้สวนแห่งนี้ดูสวยงามตลอดทั้งปี

สวนและธรรมชาติ

ปราสาทและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

อิบารากิกลาง

โคโดคัง (Kodokan Mito Han School)

โคโดคัง (Kodokan Mito Han School)

โคโดคังเป็นโรงเรียนสำหรับไดเมียว (ขุนนาง) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1841 (ปีเทนโปที่ 12) โดยโทคุกาวะ นาริอาคิ เจ้าครองแคว้นลำดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะ
โรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 17.8 เฮกเตอร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นปราสาทมิโตะในอดีต และยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนขุนนางที่ใหญ่ระดับต้นๆ ของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในโรงเรียนประกอบด้วย อาคารเซโจ (หอประชุม) ชิเซนโด (ห้องโถง) บุนคัน (อาคารทางวรรณกรรม) บุคัน (อาคารฝึกการต่อสู้) อิกักคุคัน (อาคารทางการแพทย์) คาชิมะจินจะ (ศาลเจ้าคาชิมะ) โคชิเบียว (วัดขงจื้อ) ศาลาฮักเคโด (อาคารหลังคาทรงแปดเหลี่ยม) บาบะ (สนามม้า) โจเรนบะ (สนามฝึกซ้อม) และอื่นๆ
แปลนการจัดวางตัวอาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันพื้นที่ 3.4 เฮกเตอร์
บางส่วนของโคโดคังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญ

ปราสาทและสถานที่ทางประวัติศาสตร์