Visitเที่ยวชม

อิบารากิกลาง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอิบารากิ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอิบารากิ

พิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสประวัติศาสตร์ของจังหวัดอิบารากิ และเพลิดเพลินกับความงามของสวนได้ทั้ง 4 ฤดูกาล
ก่อตั้งในปี 1974 และยังเป็นหอจดหมายเหตุที่เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของจังหวัดอิบารากิ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยูบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 72,000 ตร.ม. มีบ้านเรือนสมัยเอโดะ (ปี 1603 - 1868) และอาคารเรียนสไตล์ตะวันตกในสมัยเมจิ (ปี 1868 - 1912)
และยังเป็นสถานที่ชมต้นแปะก๊วยสีเหลืองสดใสในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นไฮไลต์หนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์ / สวนสัตว์ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ปราสาทและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

อิบารากิใต้

JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ (JAXA Tsukuba Space Center)

JAXA ศูนย์อวกาศทสึคุบะ (JAXA Tsukuba Space Center)

JAXA ย่อมาจาก Japan Aerospace Exploration Agency (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น) ก่อตั้งในปี 2003 ที่ทำการวิจัย พัฒนา และปล่อยดาวเทียม JAXA ยังรับผิดชอบภารกิจสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นรวมถึงการสำรวจดาวเคราะห์น้อยด้วย
Tsukuba Space Center ของ JAXA ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยและสำรวจอวกาศในญี่ปุ่น มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดาวเทียมและจรวด ตลอดจนติดตามและควบคุมดาวเทียมที่ปฏิบัติงาน ฝึกนักบินอวกาศและการสื่อสารกับสถานีอวกาศนานาชาติ
ผู้ที่มาเยี่ยมชม JAXA สามารถชมโมเดลขนาดจริงของ H-Ⅱ Launch Vehicle (แบบจำลองการบินจริง) และดาวเทียม โดยมีบริการไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ (ต้องจองล่วงหน้า) ในพิพิธภัณฑ์ยังมีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับอวกาศให้เลือกซื้อด้วย

พิพิธภัณฑ์ / สวนสัตว์ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ